• TERAKKİ VAKFI OKULLARI AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

  Terakki Vakfı Okulları Akademik Dürüstlük Politikası:

  Terakki Vakfı Okullarında tüm öğrencilerin bilgi üretmeleri, ürettikleri bilgiyi doğru kullanacak beceri ve değerlere sahip, öğrenme sorumluluğunu alan bireyler olarak hayata hazırlanmaları amaçlanmıştır. Terakki öğrencileri hem kendi emeğine hem de diğer bireylerin emeğine saygı gösterilmesinin gerekliliğine inanır. Kendine ait olmayan bilgi ve fikirleri, kullanım izninin olup olmadığını kontrol edip kaynağını belirterek kullanır. Tüm öğrencilerden, okul yaşantılarının her alanında, bilgi ve becerilerini kullanarak ödev yaparken, proje geliştirirken sınav olurken etik bir duruş sergileyerek akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranmaları beklenir. Terakki Vakfı Okullarında özü sözü bir olma, olanı olduğu gibi yansıtma ve akademik dürüstlük, öğrenme öğretme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

  Tüm Terakki öğrencilerinden okullarının akademik dürüstlük ilkelerini bilmeleri, bu ilkelere uymaları ve dürüst olmaları beklenir. Bu doğrultuda öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmemeleri ve ihlaline izin vermemeleri beklenir.   Terakki öğretmen ve yöneticileri akademik dürüstlük konusunda öğrencileri her fırsatta eğitir ve rehberlik ederler.

  Velilerinin de Terakki Vakfı Okullarının akademik dürüstlük politikasını benimsemeleri ve desteklemeleri beklenir. Bu çerçevede Terakki Vakfı Okulları velilerinin öğrenci çalışmalarının sorumluğunun, öğrencide olduğunun bilinciyle de hareket etmesi beklenir.

   

  Terakki Vakfı İlkokullarında Akademik Dürüstlük Politikasına Uygun Davranışlar:

  • Yaptığım ödev, proje gibi tüm çalışmalarımda yararlandığım kaynakları belirtirim.
  • Çalışmalarımda yararlandığım kaynakları belirtirken, alıntılama kurallarına uyarım.
  • Arkadaşlarımın, ödev proje gibi tüm çalışmalarının onlara ait olduğunu bilirim.
  • Sınıf içi bireysel çalışmalarda, yazılı değerlendirmelerde yalnızca kendi çalışmam veya sınav kâğıdımla ilgilenirim.
  • Ödev, proje, çalışma yaprağı gibi çalışmalarım kendi emeğimin ürünü olur, sadece gerektiğinde destek alırım.
  • Tüm arkadaşlarımın ödevlerini kendilerinin hazırlayacaklarını bilirim.

   

  Terakki öğrencilerinin, Akademik dürüstlük politikasını okumamış olmaları, kuralları bilmemeleri, akademik dürüstlük politikasına aykırı davranışları için bir mazeret değildir.

   

  Akademik Dürüstlük Politikasına Uygun Olmayan Davranışlar İçin İşleyiş :

  Ders içinde ve dışında ödev, proje, sunum hazırlarken, sınıf içi bireysel çalışmalarda, çalışma yapraklarında, yazılı değerlendirme ve sınavlarda, Akademik Dürüstlük Politikasına uygun olmayan öğrenci davranışları gözlemlendiğinde ilkokul öğrenci davranış geliştirme yönergesinin basamakları doğrultusunda,  yaptırımlar uygulanarak, öğrenci davranışlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülür.